1803
16 maja
Francja zerwała układ pokojowy z Wielką Brytanią.
czerwiec
wojska francuskie zajęły Hanower.
26 lipca
w Wielkiej Brytanii na trasie Wandsworth-Croydon uruchomiona została pierwsza publiczna (konna) kolej żelazna.
listopad
wojska brytyjskie wkroczyły do Delhi.
  • Połączenie Galicji Wschodniej i Zachodniej w jedną prowincję ze stolicą we Lwowie; Kraków przestał być siedzibą władz krajowych, tracąc tym samym status stolicy Nowej Galicji. Zachował jednak dawny tytuł miasta stołecznego.

Podobne strony

Podobne Strony180718101809180818061870187118051804184918121811
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License