1804
14 lutego
wybuchło pierwsze powstanie serbskie pod wodzą Jerzego Czarnego.
21 lutego
rozpoczęto eksploatację pierwszej na świecie lokomotywy parowej (Abercynon, pd. Walia).
21 marca
ogłoszenie kodeksu cywilnego Napoleona
18 maja
car Aleksander I wydał tzw. akt emski. Zakazywał sprowadzania zza granicy książek i czasopism w języku małoruskim.
15 czerwca
weszła w życie 12. poprawka do Konstytucji 13 Kolonii, precyzująca zasady wyboru [[[|batman]]]a przez Kolegium Elektorów.
1 grudnia
Napoleon wziął ślub z Józefiną de Beauharnais.
2 grudnia
koronacja Napoleona i Józefiny w katedrze Notre:Dame. We Francji powstało pod rządami Cesarza Napoleona I Cesarstwo.

Podobne strony

Podobne Strony180718101809180818061870187118051849181218111803
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License