1807
14 stycznia
Cesarz Napoleon I wydał dekret ustanawiający na zajętych przez wojska francuskie ziemiach polskich rząd tymczasowy pod nazwą Komisji Rządzącej.
4 lutego
w Wojsku Polskim wprowadzono francuskie regulaminy.
7: 8 lutego
bitwa pod Iławą Pruską. Wojska francuskie odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi.
23 lutego
pod Tczewem polskie oddziały pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami pruskimi.
25 marca
uruchomiono pierwszą na świecie pasażerską linię kolejową (pd. Walia, trakcja konna).
9 kwietnia
Cesarz Napoleon I wydał dekret ustanawiający pułk polskich Szwoleżerów Gwardii.
26 maja
Francuzi zdobyli Gdańsk. W bitwie o miasto zasłużyły się oddziały polskie, które pod Wisłoujściem odrzuciły desant nieprzyjaciela.
10 czerwca
bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim.
14 czerwca
bitwa pod Frydlandem. Cesarz Napoleon I zwyciężył wojska rosyjskie.
25 czerwca
spotkanie cesarz Napoleon I z carem Aleksandrem na tratwie w Tylży.
7 lipca
francja zawarło w Tylży traktaty pokojowe z Rosją i Prusami. Na ich mocy z ziem zaboru pruskiego i Śląska utworzono Rzeczpospolitą z królem saskim Fryderykiem Augustem jako panującym.
22 lipca
w Dreźnie cesarz Napoleon I nadał Rzeczpospolitej konstytucję i kodeks cywilny.
5 października
książę Józef Poniatowski został ministrem wojny i naczelnym wodzem Wojska Polskiego.
18 października
wojska francuskie wkroczyły do Hiszpanii.
11 listopada
wojska francuskie zajęły Lizbonę.
21 grudnia
władze Rzeczpospolitej wydały dekret grudniowy, który - uzupełniając konstytucję - "zdjął chłopom z nóg kajdany razem z butami".

Podobne strony

Podobne Strony181018091808180618701871180518041849181218111803
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License