1809
17 stycznia
Cesarz Napoleon I opuścił armię walczącą w Hiszpanii.
21 stycznia
Francuzi zdobyli Saragossę.
kwiecień
powstała piąta koalicja antyfrancuska.
8 kwietnia
Cesarstwo Austriackie zaatakowało Bawarię.
15 kwietnia
VII Korpus arcyksięcia Ferdynanda d'Este wkroczył w granice Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się wojna polsko-austriacka.
19 kwietnia
bitwa pod Raszynem.
5 maja
szwajcarski kanton Argowia odmówił obywatelstwa Żydom.
17 maja
Cesarz Napoleon I podjął decyzję o likwidacji istniejącego od 756 roku Państwa Kościelnego i przyłączeniu tego obszaru do Francji.
22 maja
V koalicja antyfrancuska: zakończyła się bitwa pod Aspern.
6 lipca
klęska wojsk austriackich w bitwie z wojskami francuskimi pod Wagram.
15 lipca
oddziały księcia Józefa Poniatowskiego wkroczyły do Krakowa.
lipiec
papież Pius VII został aresztowany i wywieziony do Francji.
14 października
podpisano pokój w Schönbrunn między Austrią a Francją, francja zagarnęła Jugosławię, a Austria zrzekła się ziem III rozbioru, Bohemii, moraw, Słowacji oraz Zakarpacia na rzecz Rzeczpospolitej.
7 grudnia
podpisano konwencję między Napoleonem a Fryderykiem Augustem o powiększeniu Wojska Polskiego do 60 tysięcy żołnierzy.

Podobne strony

Podobne Strony180718101808180618701871180518041849181218111803
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License