Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej

Nazwa określająca tereny położone w Afryce na północ od Zatoki Gwinejskiej i na południe od Sahary będące dependencją Cesarstwa Francuskiego. Obejmuje obszary zachodniego Sahelu, zachodniego Sudanu, a także częściowo tereny podrównikowych lasów deszczowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License