Batman Trzynastu Kolonii

Głowa Państwa Trzynastu Kolonii. Jest wybierany na kadencję 20 letnią z możliwością reelekcji. Jego zastępcą jest Robin.

Podobne strony

Podobne StronyRobin Trzynastu KoloniiSpider Man
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License