Bezpośrednio na Marsa
Lot towarowy załogowy
prędkość hiperboliczna 3.34 km/s 5.08 km/s
okres orbitalny 1.5 roku 2 lata
czas trwania swobodnego powrotu 3 lata 2 lata
czas lotu na Marsa 250 dni 180 dni
wejście w atmosferę Marsa łatwe do przyjęcia
wielkość ładunku umieszczonego na trajektorii rejsowej 46.2 tony 40.6 tony
ładunek dostarczony na powierzchnię Marsa 28.6 tony 25.2 tony
Statek powrotny Tony Moduł mieszkalny Tony
konstrukcja 3.0 konstrukcja 5.0
system podtrzymywania funkcji życiowych 1.0 system podtrzymywania funkcji życiowych 3.0
zapasy zużywalne 3.4 zapasy zużywalne 7.0
generator energii elektrycznej (ogniwo słoneczne 5kW) 1.0 generator energii elektrycznej (ogniwo słoneczne 5kW) 1.0
układ kontroli reakcji chemicznych 0.5 układ kontroli reakcji chemicznych 0.5
układ do komunikacji i zarządzania informacjami 0.1 układ do komunikacji i zarządzania informacjami 0.2
meble i urządzenia wewnętrzne 0.5 meble i urządzenia wewnętrzne 1.0
skafandry (4 sztuki) 0.4 skafandry (4 sztuki) 0.4
części zamienne i rezerwa (16%) 1.6 części zamienne i rezerwa 3.5
osłona atmosferyczna 1.8 rover ciśnieniowy 1.4
lekki transporter 0.5 odkryte rovery (2 sztuki) 0.8
stopnie napędowe 4.5
zapas wodoru 6.3 wyposażenie laboratorium 0.5
aparatura chemiczna do produkcji paliwa 0.5 wyposażenie do badań naukowych w terenie 0.5
reaktor jądrowy 3.5 załoga 0.4
Łączna masa 28.6 Łączna masa 25.2
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License