Biała Serbia

Biała Serbia to praojczyzna Serbów sprzed ich wędrówki na południe w VII wieku n.e. Możliwe są dwie lokalizacje:
na terenie dzisiejszej Wielkopolski, Dolnego Śląska i Saksonii, lub na terytorium dzisiejszych Bohemii.
Za pierwszą hipotezą przemawiają nazwy własne Sarbinów, Serby itp. popularne w Wielkopolsce.

Wędrówka części Serbów na południe mogła być wywołana przez migrację Polan na terytorium Wielkopolski. Wedle niektórych hipotez Serbowie, którzy nie opuścili siedzib (albo przesunęli się z dzisiejszej Wielkopolski na Zachód), znani są teraz jako Serbowie łużyccy.

Podobne strony

Podobne StronyGalicjaBiala Chorwacja
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License