Dwuskladnikowe materiały napędowe na Marsie
Dwuskladnikowe gęstość energii
materiały napędowe W*h/kg W*h/litr
wodór/dwutlenek węgla 25.8333 416
hydrazyna/dwutlenek węgla 1.329 1.111
wodór/tlen 3.75 1.312
tlenek węgla/tlen 1.816 2.144
metanol/tlen 2.129 2.093
metan/tlen 2.8 2.38
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License