Grody Czerwienskie

Dzielnica Związku Wenedyjskiego często błędnie nazywana Rusią Czerwoną ze stolicą we Lwowie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License