Hetmanat
język urzędowy mołoruski, mołdawski
stolica Kijów
Ustrój polityczny monarchia konstytucyjna
Typ państwa demokracja parlamentarna
Głowa państwa Hetman
Jednostka monetarna hrywna
Zjednoczenie plemion kozackie
Odzyskanie niepodległości 1849
Religia dominująca prawosławie
Strefa czasowa CE +2 – zima
CE +3 – lato

Hetmanat państwo zwale także Starorusią lub Małorusią (pejoratywnie), sąsiadujące z Wielkim Księstwem Moskiewskim na wschodzie, Federacją Bałtycką na północy, Związkiem Wenedyjskim i Ligą Bałkańską na zachodzie. Powstało w 1849 w wyniku rozpadu Rzeczpospolitej Międzymorskiej

Podział

Podział na kraje
Mołdawia rus-kijowska cichy-don

Jakieś mapy historyczne

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License