Imperator

Pochodzący z łaciny tytuł, który w czasach republiki przyznawano w Rzymie zwycięskim wodzom. Przyznanie tytułu oznaczało, że wódz wykazał w boju, iż jest godnym władzy pochodzącej od bogów, jaką powierzył mu lud. Zwyczaj ten był kontynuowany w Rzeczpospolitej Międzymorskiej i Związku Wenedyjskim

W wielu innych krajach słowo imperator oznacza Cesarza, np:

  • włoskie imperatore
  • hiszpańskie emperador
  • francuskie empereur
  • angielskie (za pośrednictwem francuskiego) emperor

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License