Jednostki Organizacyjne Wojska

Związki operacyjne

Front

 • Dowództwo - generał frontu

Armia

 • Dowództwo - generał armii

Związki taktyczne

Korpus

 • Dowództwo - generał korpusu

Dywizja

 • Dowództwo - generał dywizji
 • Wielkość - 5-15 tys. żołnierzy

Brygada

 • Dowództwo - generał brygady

Oddział

Pułk

 • Dowództwo - pułkownik

Pułk pełni funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
Pułk składa się z pododdziałów. Pułk piechoty z reguły z 3 batalionów; pułk artylerii - z 3 dywizjonów. Pułk z zasady wchodzi w skład związku taktycznego: brygady lub dywizji.

Samodzielny batalion

Jednostka mniejsza niż pułk o stałej strukturze organizacyjnej, samodzielna pod względem gospodarczym i administracyjnym, mająca osobowość prawną, nadany numer i posiadająca własną pieczęć herbową.

Poddodział

to część większego pododdziału, oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej.

Batalion

 • Dowództwo - major
 • Wielkość - ok. 300 - 700 żołnierzy

Kompania

 • Dowództwo - porucznik
 • Wielkość - 60-110 żołnierzy i oficerów

Pluton

 • Dowództwo - Chorąży

Drużyna

 • Dowództwo - Sierżant
 • Wielkość - 3-15 osób
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License