Kawaleria

Liczebność

Drużyna - 10 żołnierzy + wachmistrz = 11
Szwadron - 5 drużyn + porucznik = 56
Kompania - 2 szwadrony + kapitan = 113
Rota - 3 kompanie + rotmistrz = 340
Chorągiew - 2 roty + pułkownik = 681

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License