Liczebnosc Choragwi Jazdy

600 konnych
60 wachmistrzów
12 poruczników
6 kapitanów
2 rotmistrzów
pułkownik

681 ludzi

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License