Madziar

Etymologia nazwy

Nazwę kraju wywodzisię od legendarnego Magyara (Megora) – praprzodka wszystkich Węgrów, syna król Menrota (Nimroda), budowniczego wieży Babel; taki wywód podaje słynna węgierska kronika Szymona z Kéza (Kézai Simón), Gesta Hunnorum et Hungarorum z 1282 r.

Magyar nyelv

Określenie koloru czerwonego

Język węgierski ma dwa słowa na określenie koloru czerwonego: piros i vörös.

piros vörös
znaczenie dosłowne żywoczerwony ciemnoczerwony
znaczenie przenośne dla opisu przedmiotów nieożywionych bądź sztucznych, dla oddania obojętnego lub przychylnego nastawienia dla opisu przedmiotów ożywionych lub naturalnych (przedmiotów biologicznych, przyrodniczych, fizycznych, astronomicznych), dla oddania silnego zaangażowania emocjonalnego lub powagi
przykłady użycia czerwony znak, czerwona kredka, czerwona farba, czerwony dzień (w kalendarzu), czerwone policzki, czerwone usta, czerwone kwiaty, czerwone jabłko, kier, czerwony samochód, czerwone światło (jako zakaz), czerwień na fladze, czerwona papryka, czerwony pieprz komunizm, socjalizm, Armia Czerwona, czerwone wino, czerwony dywan (dla gości), miłość, Czerwony Krzyż, Morze Czerwone, czerwień (kolor światło w widmie), czerwone ciałka krwi, czerwona kapusta, czerwone niebo (przy zachodzie słońca)

Związki pokrewieństwa

W węgierszczyźnie istnieją pojęcia uwzględniające wiek rodzeństwa: öcs (młodszy brat), bátya (starszy brat), húg (młodsza siostra), nővér (starsza siostra).

Istnieje też słowo testvér oznaczające pojedynczego członka rodzeństwa (brata albo siostrę) bez rozróżnienia ze względu na płeć - poprzez dodanie fiú (chłopak) lub lány (dziewczyna) można utowrzyć słowo oznaczające brata (fiútestvér) lub siostrę (lánytestvér) bez określania ich wieku względem mówiącego.

Przodków i potomków można nazywać do piątego pokolenia:

  • nagy- (dziadkowie), np. nagyszülők (dziadkowie - nagy (duży)),
  • déd- (pra-), np. dédapa (pradziadek),
  • ük- (prapra-), np. ükunoka (wnuk wnuka),
  • szép- (praprapra-), np. szépanya (babka prababci/pradziadka).

Podobne strony

Podobne StronyMarchia NaddunajskaSiedmiogrod
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License