Miedzymorze ABC

IIstnieją tylko dwa kraje: Wschód i Zachód oraz dwa ludy: Wschodu i Zachodu

Cesarz Napoleon I wypowiadając te słowa nie wziął pod uwagę Międzymorza.
*Międzymorze ABC* jest regionem leżącym między morzami

Galeria

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License