Mocarstwa

Mocarstwa : państwa należące do Sojuszu mające prawo weta.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License