Państwo infobox
język urzędowy {$jezyk}
stolica {$stolica}
Ustrój polityczny {$ustroj}
Typ państwa {$typ}
Głowa państwa {$glowa}
Jednostka monetarna {$waluta}
Zjednoczenie {$zjednoczenie}
Odzyskanie niepodległości {$niepodleglosc}
Religia dominująca {$religia}
Strefa czasowa {$strefa-czasowa}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License