Ori

Ori, (także Orie, Orij, Arij, Chorej) - fikcyjna postać wspomniana w księdze Welesa (źródło o niepotwierdzonej autentyczności), gdzie występuje jako legendarny przodek Słowian, który przyprowadził ich na ziemie obecnie zamieszkiwane (czyli do wschodniej Europy).

Wspomniany na deseczce drugiej Księgi Welesa:

Sto razy Ruś się odradzała i sto razy była rozbita od północy do południa. I tak jak praojcowie nasi trzodę prowadzali i byli przez Oriego – ojca do ziemi ruskiej przywiedzieni. I na cierpienia liczne nie zwracali uwagi i rany i zimno. Tak oto dotarli do tego miejsca i osiedli onegdaj na ziemi ruskiej.

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License