Pierwotny Podział Administracyjny Międzymorza

Pierwotny Podział Administracyjny podział terytorialny Rzeczpospolitej Międzymorskiej opracowany przez Naczelnika

Część Składowa

Jednostka administracyjna pierwszego rzędu w Rzeczpospolitej Międzymorskiej. Były cztery takie jednostki:

  • Rzeczpospolitej Międzymorskiej Północna
  • Rzeczpospolitej Międzymorskiej Zachodnia
  • Rzeczpospolitej Międzymorskiej Południowa
  • Rzeczpospolitej Międzymorskiej Wschodnia

Prowincja

Prowincje ani w Pierwotnym Podziale ani we Wtórnym nie stanowiły istotnego elementu w hierarchii zarządzania

Dzielnica Rzeczpospolitej

Jednostki administracyjne odróżniające się od siebie etnicznie i kulturowo

Powiat

Wyróżniamy dwa rodzaje powiatów

  • Powiaty Ziemskie(Ziemie)
  • Powiaty Grodzkie(Grody)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License