Prędkosc Hiperboliczna

Prędkość statku kosmicznego względem planety przed wejściem w zasięg pola grawitacyjnego planety lub po efektywnym jego opuszczeniu;zwana również prędkością zbliżenia lub prędkością końcową.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License