l'Hexagone
l'Hexagone, Sześciokąt, Francja Właściwa
Część Składowa Cesarstwa Francuskiego będącego pod bezpośrednim władaniem Cesarza.

Podobne strony

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License