Trajektoria Swobodnego Powrotu

Powrót na Ziemię po tej trajektorii nie wymaga po opuszczeniu Ziemi użycia żadnych materiałów napędowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License