Trzydziestu Tyranów

Trzydziestu Tyranów – oligarchiczna komisja narzucona przez Hetmanat Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu po ich klęsce w wojnie 1920 roku. Miała opracować projekt ustroju Wielkiego Księstwa Moskiewskiego opartego na "ustroju kozackim".

Korzystając z ochrony Kozackiego batalionu Tyrani wprowadzili w Moskwie rządy terroru.

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License