Wielkie Xięstwo Poznańskie

Wielkopolska zwana także Wielkie Księstwo Poznańskie (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie).

Ustrój

W 1824 powołano Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego, który był de facto sejmikiem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License