Zapateryzm

Zapateryzm jest to pejoratywnie nazywana idea polityczna zapoczątkowana przez premiera Hiszpanii José Zapatero, mająca na celu radykalne ograniczenie wpływu kościoła katolickiego w życiu politycznym i społecznym kraju w większości zamieszkanego przez katolików. Premier Hiszpanii jako twórca "zapateryzmu" między innymi zalegalizował zabiegi aborcji, eutanazji. Zalegalizował związki partnerskie osób tej samej płci, adopcję przez pary homoseksualne. Zakazał również umieszczania symboli religijnych w szpitalach, szkołach, urzędach państwowych itd. Oraz usunął nauczanie religii w szkołach.
W Polsce najpopularniejszą partią promującą "Zapateryzm" jest SLD, a miano "polskiego Zapatero" zyskał prezes tej partii Grzegorz Napieralski

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License